Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανοραμική λήψη Λονδίνου 80 Gigapixels

Πρόκειται για πανοραμική φωτογραφία 80-Gigapixel , που αποτελείται από 7886 διαφορετικές φωτογραφίς. Η φωτογραφία τραβήχτικε το καλοκαίρι του 2010 από την κορυφή του Centre Point Buildings στο κέντρο του Λονδίνου.

http://www.360cities.net/london-photo-en.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: