Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ασφάλεια και κοινωνική δικτύωση

Βάλε τέλος στην Παρενόχληση http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category17&childobjId=Text269
Ψάρεμα προσωπικών δεδομένων http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category17&childobjId=Text310

321849 - "Tom's Story" http://www.youtube.com/watch?v=q4vyRBMjEv8
Girls - Think U Know CEOP http://www.youtube.com/watch?v=vp5nScG6C5g
Everyone Knows Your Name http://www.youtube.com/watch?v=hOwpGF1SOQM
FaceBook In Reality http://www.youtube.com/watch?v=nrlSkU0TFLs

Δεν υπάρχουν σχόλια: