Με την εφαρμογή Bouncy Balls βλέπουμε ανα πάσα στιγμή το επίπεδο θορύβου σε έναν κλειστό χώρο.