Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο www.ime.gr ( http://www.e-history.gr/) του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ). Εξερευνήστε τις εφαρμογές πολυμέσων για τη ζωή στη αρχαία Ελλάδα.

Στη συνέχεια ενημερωθείτε για τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που έχει αναπτύξει ο ΙΜΕ για την εκμάθηση της ελληνικής ιστορίας :

http://www.tholos254.gr/projects/agora/gr/index.html

http://project.athens-agora.gr/index.php?view=page&sid=17&lang_id=gr


Δείτε και την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας "Η γη είναι σπίτι μας" http://www.tholos254.gr/projects/earth/gr/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: